Кросворд «Антивірус»

антивірус

По горизонталі:

2. Різновид атак вірусів, тобто велика кількість повідомлень на поштову скриньку користувачів, а також поштові сервери з метою виведення їх із ладу. Вони можуть швидко пе­реповнити окрему поштову скриньку і це стає бар’єром для отримання нових листів.

5. Спеціальна частина меню всіх програм, при виклику якої з’являється вікно, де у зро­зумілій формі пояснюється, як використовувати програму або її окрему функцію. Викли­кається натисненням клавіші F

7. Утиліта для перевірки правильності ро­боти програмного та апаратного забезпечення (наприклад, перевірка диска).

9. Помилка, яка призводить, у кращому випадку, до аварійного завершення роботи про­грами, а в гіршому — до зависання комп’ютера з втратою всіх даних, які не зберігалися. До появи таких помилок призводять комп’ютерні віруси, помилки в програмному забезпеченні, перебої в енергоживленні, механічні несправ­ності комп’ютерних пристроїв і т.д.

12. Пристрій для зберігання даних, який ще називають гнучким диском. Диск, покритий магнітним шаром та вміщений в пластиковий корпус. Найпопулярніші розміром 3,5 дюйма та ємністю 1,44 Мб. Є простим та перевіреним засобом для обміну невеликими файлами між ПК.

Програмне забезпечення, яке знаходить та видаляє вірус з пам’яті дисків комп’ютера. Більшість з них можуть перевіряти ПК кожен раз при його вмиканні і контролювати на віру­си всі файли, які потрапляють із зовні в систе­му, наприклад по електронній пошті.

14. Збій у роботі програми, внаслідок чого користувач не може виконати певні дії чи опе­рації, які передбачені програмою. Як правило, в роботі програми вони з’являються через певні недоліки та неточності, які були допущені при створенні програми, а також через невірні дії користувача. Інколи джерелом їх виникнення можуть бути комп’ютерні віруси.

По вертикалі:

1. Повідомлення, яке виводить операційна система у випадку виникнення апаратної або програмної помилки, наприклад «Програма виконала недопустиму по­милку».

3. Повідомлення, яке ви­никає внаслідок того, що комп’ютерна програма не може виконати ту чи іншу операцію. Вони з’являються при виникненні несправностей під час роботи програми або збоїв в опе­раційній системі. Повідомлення інформує ко­ристувача про те, що виникли проблеми, та пропонує шляхи їх вирішення.

4. Програма, яка, як правило, має руйнів­ну дію, а також здана до саморозмноження з наступним додаванням своїх копій до файлів, системних областей комп’ютера, і також на інші комп’ютерів, які об’єднані в мережу (при­чому дублікати зберігають здатність до подаль­шого самопоширення).

6. Пристрій для постійного зберігання інфор­мації. Дані на ньому зберігаються на одній або кількох пластинах, які вміщені в герметично закритий корпус. Обмін даними з ПК здійсню­ють головки читання/запису і спеціальний набір мікросхем. Обсяг цього пристрою від 40 до 120 Гб, але вже трапляються моделі, ємність яких вимірюється терабайтами.

8. Одна з найпопулярніших антивірусних програм, до складу якої входять засоби пере­вірки пам’яті та дисків, засоби оновлення че­рез Інтернет, а також «планувальник» їх робо­ти. Вона проста у використанні і не потребує багато ресурсів ПК.

10. Зависання комп’ютера, коли він виконує неприпус­тиму операцію. До цієї ситу­ації призводять збої в облад­нанні або помилки в програм­ному забезпеченні. Для вихо­ду з положення необхідно натиснути кнопку Reset на системному блоці або комбі­націю клавіш Alt + Ctrl + Del на клавіатурі.

11. Комп’ютерні ентузіасти, які насолод­жуються вивченням всього, що пов’язано з комп’ютерними системами та можуть само­стійно розширювати їх функціональність шляхом написання спеціальних програм. Цей термін почав застосовуватися щодо будь-яко­го користувача ПК, який проникає в захищені комп’ютерні системи з метою зламу або краді­жки конфіденціальної інформації, а також займається написанням комп’ютерних вірусів.

Advertisements

WordPress.com.

Up ↑

%d блогерам подобається це: