Тест “Інформаційна система”

__________________________  «___»__________ 20___ р.

(прізвище, ініціали учня)

Тестове завдання з предмету: «Інформаційні технології»

  1. Інформаційна система – це: (1б.)

а) сукупність взаємозв’язаних апаратно-програмних засобів для автоматизації обробки інформації;

б) систематизована сукупність знань, умінь, навичок, що забезпечує оптимальне здійснення інформаційної діяльності, спрямованої на задоволення як професійних, так і непрофесійних потреб;

в) сукупність комп’ютеризованих засобів і методів збирання, опрацювання, зберігання, передавання, захисту і використання інформації.

  1. За ступенем автоматизації інформаційні системи поділяються на: (1б.)

а) автоматичні, головні, другорядні;

б) автоматизовані, центральні, периферичні;

в) ручні, автоматизовані, автоматичні.

  1. Інформаційна система складається з: (1-2б.)

а) джерела та споживача інформації;

б) автоматизованого робочого місця та системи управління;

в) апаратної та програмної частини;

г) інформаційної культури та інформаційної компетентності.

  1. Автоматичні інформаційні системи: (1б.)

а) припускають участь в процесі обробки інформації і людини, і технічних засобів;

б) виконують всі операції з переробки інформації без участі людини;

в) характеризуються відсутністю сучасних технічних засобів переробки інформації і виконанням всіх операцій людиною.

  1. Інформаційна технологія – це: (1б.)

а) сукупність взаємозв’язаних апаратно-програмних засобів для автоматизації обробки інформації;

б) систематизована сукупність знань, умінь, навичок, що забезпечує оптимальне здійснення інформаційної діяльності, спрямованої на задоволення як професійних, так і непрофесійних потреб;

в) сукупність комп’ютеризованих засобів і методів збирання, опрацювання, зберігання, передавання, захисту і використання інформації.

  1. Види інформаційних систем: (1-2б.)

а) автоматизована система управління;

б) апаратна частина;

в) автоматизоване робоче місце;

г) інформаційно-пошукова система;

д) джерело інформації;

е) програмне забезпечення.

  1. Інформаційна культура – це: (1б.)

а) сукупність взаємозв’язаних апаратно-програмних засобів для автоматизації обробки інформації;;

б) сукупність комп’ютеризованих засобів і методів збирання, опрацювання, зберігання, передавання, захисту і використання інформації;

в) систематизована сукупність знань, умінь, навичок, що забезпечує оптимальне здійснення інформаційної діяльності, спрямованої на задоволення як професійних, так і непрофесійних потреб.

8. Автоматизоване робоче місце – це: (1б.)

а) інформаційна система, що об’єднує засоби для оперативного пошуку інформації;

б) інформаційна система, в якій зібрані засоби для автоматизації роботи певного спеціаліста;

в) сукупність засобів, що забезпечує раціональне керування складним об’єктом або процесом у відповідності до поставленої мети.

  1. Функціональні елементи інформаційної системи: (1б.)

а) джерело та споживач інформації;

б) автоматизоване робоче місце та система управління;

в) апаратна та програмна частини.

Правильних відповідей:        ______

Ваша оцінка:                              ______  (________________________)

Advertisements

WordPress.com.

Up ↑

%d блогерам подобається це: